دبستان دخترانه میلاد

آموزشی و پرورشی

 
دانش آموزاني با شانه هاي افتاده!
021819.jpg
«بيش از ۸۰ درصد دانش آموزان دختر ايران به علت كم تحركي، به اختلالات ساختار قامتي از حد ضعيف تا شديد مبتلا هستند.» ؛اين خبري است كه گاه و بيگاه از سوي خبرگزاري هاي مختلف منتشر مي شود و تكرار آن انگيزه اي است براي خبرنگار دوچرخه براي تهيه گزارش خبري اين شماره .
بي توجهي دانش  آموزان به ورزش باعث مشكلات اندام و ستون فقرات شده است و اكثر آنها به علت ضعف عضله ها در فشار ناگهاني هنگام ورزش، يا حمل كيف نامناسب، به درد ستون فقرات و اندام بالايي بدن مبتلا هستند. البته آمار ديگري نيز از سوي آموزش و پرورش منتشر شده است.۵/۱۱ درصد، يعني يك ميليون و ۵۹ هزار دانش آموز دختر
۲۲ استان كشور حداقل به يكي از ناهنجاري قامتي مبتلايند. در بين ميانگين كل دانش آموزان دختر سه مقطع تحصيلي، زنجان با ۴ درصد كمترين و شهرستان هاي تهران با ۲۰ درصد بيشترين آمار ناهنجاري را دارند.
طبق اين گزارش، سر كج، پشت گرد، پشت كج، كمر گود، زانوي پرانتزي يا زانوي ضربدري، كف پاي صاف، شست كج و درد اندام هاي تحتاني، هشت ناهنجاري اصلي شناخته شده در بين دانش آموزان ايراني است.
همچنين شانه نامتقارن به علت حمل كوله هاي يك طرفه در دختران دانش آموز و پشت گود به دليل حمل كوله هاي دو طرفه بيش از حد سنگين در پسران دانش آموز، شايع ترين ناهنجاري هاي شناخته شده هستند.
سهيلا تبريزي، كارشناس بهداشت، در گفت وگو با خبرنگار دوچرخه گفت: «نبود فضاي ورزشي مناسب مخصوصاً براي دختران، نداشتن سالن ورزشي و نداشتن تغذيه مناسب از دليل هاي ايجاد ناهنجاري قامتي در بين دانش آموزان، به ويژه دانش آموزان دختر است.»
اين كارشناس توضيح داد: «در سن بلوغ، نوجوانان دختر، كم تحرك مي شوند و بسيار خجالت مي كشند. بنابراين، اين كم تحركي ناهنجاري قامتي را افزايش مي دهد.»
تبريزي درباره سالن هاي ورزشي توضيح داد: «حياط مدرسه جاي مناسبي براي ورزش نيست و چه خوب مي شد اگر كنار هر مدرسه دخترانه، يك سالن ورزشي وجود داشت، چون با پوشش مدرسه ورزش كردن بسيار مشكل مي شود.»
او به تغذيه دانش آموزان اشاره كرد و گفت: «پدر و مادرها بايد توجه داشته باشند كه مخصوصاً در سن بلوغ، آهن و يد مناسب به فرزندانشان برسد. البته آموزش و پرورش طرح« آهن يدي» را در سال گذشته در مدرسه هاي راهنمايي اجرا كرد.»
او درباره مبحث آموزش بلوغ در مدرسه ها گفت: «بايد در مدرسه هاي كشور آموزش بهداشت بلوغ داشته باشيم.»
او گفت: «آموزش و پرورش كشور كتابچه هايي تهيه كرده و قرار است به دانش آموزان دختر سوم راهنمايي و اول دبيرستان، موضوع هاي بهداشتي دوران بلوغ آموزش داده شود و مربيان بهداشت بايد پاسخگوي سؤال هاي دانش آموزان در اين زمينه باشند.»
نوشته شده در تاريخ شنبه نهم دی ۱۳۸۵ توسط دبستان دخترانه میلاد